Vill du göra din egen kreativa andliga berättelse med

inspiration av Bibelns texter?Kursen består av följande innehåll;


 •  Intuitivt läsande av speciellt utvalda bibeltexter.
 • Studiefrågor till varje bibelberättelse.
 • Böner.
 • Egen aktiv meditation av personlig symbol från bibeltexten.
 • Gestaltande; eget skapande i bild och/eller i skrivande.
 • Respons i Google Classroom efter varje avsnitt och kapitel. 
 • Valfritt samtal 45 min, som bokas innan, och när som helst under kursen.
 • Kursen avslutas med en dokumentation som är en personlig gestaltning av arbetet som behålls som "Min berättelse" och kan också delas med mig för ett responssamtal på arbetet.
 • Utvärdering.
 • Kurspris: 4900 sek.
 • Kursstart: Löpande


Vill du fråga om något så kontakta mig för mer information: artofthebible@outlook.com


Copyrights och alla rättigheter till denna kurs innehavs av Ingela Wallgren Lindgren